ΝΕΟ Ο πιο γρήγορος τρόπος να αναβαθμίσετε το εργαστήριο σας. Μάθετε περισσότερα!

Πώς λειτουργεί

Με σύνδεση LIS, αποκτάτε σημαντική βελτίωση στην αξιοποίηση του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού σας, σημαντική αύξηση στην αποδοτικότητα ενώ ταυτόχρονα μειώνετε δραστικά το περιθώριο ανθρώπινων λαθών.

Για κάθε δείγμα το XHMEIO LIS εκτυπώνει μια ετικέτα barcode με τα απαραίτητα στοιχεία

Τοποθετείτε την ετικέτα σε κάθε δείγμα και τοποθετείτε τα δείγματα στον αναλυτή

Ο αναλυτής διαβάζει την ετικέτα και επικοινωνεί με το XHMEIO LIS για λήψη παραγγελιών

Το XHMEIO LIS στέλνει τις πληροφορίες για τον ασθενή και τις εξετάσεις στον αναλυτή

Ο κλινικός αναλυτής εκτελεί την παραγγελία και στέλνει τα αποτελέσματα στο XHMEIO LIS

Επιβεβαιώνετε τα αποτελεσματα ή στέλνετε μια νέα παραγγελία από το XHMEIO LIS

Αμφίδρομη επικοινωνία

Η σύνδεση LIS παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των κλινικών αναλυτών σας και του συστήματος XHMEIO LIS για αμφίδρομη και ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών.

Ο κλινικός αναλυτής λαμβάνει από το XHMEIO LIS τις πληροφορίες που χρειάζεται για κάθε δείγμα, και στη συνέχεια αποστέλνει τα αποτελέσματα της κάθε εξέτασης πίσω στο XHMEIO LIS μόλις ολοκληρωθούν.

Ο πυρήνας του συστήματος είναι το XHMEIO LIS Host ένα λογισμικό το οποίο επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ των κλινικών αναλυτών σας και του XHMEIO LIS.

Serial ή TCP/IP, ASTM ή HL7

Αναλόγως με τις δυνατότητες του αναλυτή σας συνδέουμε το XHMEIO LIS Host είτε με απευθείας καλωδίωση (serial) είτε στο τοπικό σας δίκτυο (TCP/IP).

Σε περίπτωση σύνδεσης μέσω TCP/IP το XHMEIO LIS Host υποστηρίζει τη δυνατότητα λειτουργίας ως server mode αλλά και ως client mode για να καλύψει τις ανάγκες όλων των αναλυτών.

Το XHMEIO LIS υποστηρίζει επικοινωνία τόσο με το πρωτόκολλο ASTM όσο και με το HL7.

Πολλαπλοί αναλυτές

Σε περίπτωση που κάποια ανάλυση διεκπεραιώνεται σε πολλαπλούς αναλυτές, το XHMEIO LIS παρέχει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε περισσότερους από ένα αναλυτή για κάθε ανάλυση.

Η κάθε ανάλυση ρυθμίζεται στο XHMEIO LIS με τα απαραίτητα στοιχεία κάθε αναλυτή.


Συμβατοί κλινικοί αναλυτές

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε τους αναλυτές με τους οποίους είναι συμβατό το XHMEIO LIS.

Εργαζόμαστε συνεχώς για να παρέχουμε κάλυψη με όσο το δυνατό περισσότερους αναλυτές. Αν δεν βλέπετε τον αναλυτή σας στον πίνακα δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να συνδεθεί με το XHMEIO LIS - επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Advia 560
Advia Centaur
Architect i2000
Cobas Pure
Cobas 6000
Cobas c311
Cobas e411
Cobas c501
Cobas e601
DiaSorin Liaison XL
Elecsys 2010
Immulite 2000
Indiko
Integra 400 Plus
Maglumi 800
Maglumi 1000
Maglumi X3
Medonic M51
Mindray 240
Mindray 3510
Mindray 400
Mindray 5150
Mindray SAL6000
Mindray 6800
Mindray 760
Pentra 60
Phadia 250
Prestige BioLis24i
Quintus
Randox Imola
Randox Monaco
Shenzhen Yhlo iFlash 1800
SmartLyte Plus
Sysmex 1800
Sysmex XN 550
Sysmex XN 450
Sysmex XP 300
Sysmex XS 1000i
Urilizer
Yumizen H550