ΝΕΟ Ο πιο γρήγορος τρόπος να αναβαθμίσετε το εργαστήριο σας. Μάθετε περισσότερα!

Πως λειτουργεί

Μειώστε το χρόνο που χρειάζεστε για να εξυπηρετήσετε ένα παραπεμπτικό από μερικά λεπτά σε μερικά δευτερόλεπτα, χωρίς κανένα περιθώριο λάθους. Οι πελάτες μας λένε ότι εξοικονομούν μέχρι και 3 ώρες ημερησίως.

Δεσμεύετε τα παραπεμπτικά στο σύστημα του Γε.Σ.Υ και ακολούθως κατεβάζετε το αντίστοιχο XML αρχείο για κάθε παραπεμπτικό

Επιλέγετε μερικά ή όλα τα παραπεμτικά (XML αρχεία) και με ένα “click” εμφανίζονται στο XHMEIO LIS έτοιμα για εκτέλεση

Το XHMEIO LIS αναγωρίζει ποιά ανάλυση και ποιός ασθενής του Γε.Σ.Υ αντιστοιχεί σε αυτά του συστήματος ή δημιουργεί αυτόματα αυτά που λείπουν

Μέσω του XHMEIO LIS δημιουργείτε μία επίσκεψη για κάθε παραπεμπτικό ή μπορείτε να συνδιάσετε πολλαπλά παραπεμπτικά σε μία επίσκεψη, αναλόγως της ρουτίνας σας

Με την ολοκλήρωση και επικύρωση των αποτελεσμάτων κατεβάζετε μαζικά τα report σε PDF αρχεία με όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται το σύστημα του Γε.Σ.Υ

Το κάθε PDF report μπόρει να σταλεί στο Γε.Σ.Υ, στο αντίστοιχο παραπεμπτικό, καθώς και απευθείας στον γιατρό και τον ασθενή για άμεση πρόσβαση

Μαζική φόρτωση παραπεμπτικών

Δεσμεύετε τα παραπεμπτικά στο σύστημα του Γε.Σ.Υ και ακολούθως κατεβάζετε το αντίστοιχο XML αρχείο για κάθε παραπεμπτικό.

Επιλέγετε μερικά ή όλα τα παραπεμτικά (XML αρχεία) και με ένα “click” εμφανίζονται στο XHMEIO LIS έτοιμα για εκτέλεση.

Μέσω του XHMEIO LIS δημιουργείτε μία επίσκεψη για κάθε παραπεμπτικό ή μπορείτε να συνδιάσετε πολλαπλά παραπεμπτικά σε μία επίσκεψη, αναλόγως της ρουτίνας σας.

Αντιστοίχιση αναλύσεων, ασθενών και γιατρών

Το XHMEIO LIS ρυθμίζεται ώστε να αντιστοιχεί τις αναλύσεις του Γε.Σ.Υ με αναλύσεις στο σύστημα σας. Αυτό σας επιτρέπει να διεκπεραιώνετε παραπεμπτικά χωρίς να κάνετε αλλαγές στις πληροφορίες των αναλύσεων σας.

Επιπλέον, το XHMEIO LIS αναγνωρίζει εάν οι μονάδες αναφοράς που χρησιμοποιεί το Γε.Σ.Υ διαφέρουν από αυτές του συστήματος και αυτόματα κάνει την ανάλογη μετατροπή τόσο στο αποτέλεσμα όσο και στις τιμές αναφοράς.

Σε περίπτωση που κάποιος ασθενής από το Γε.Σ.Υ, ή γιατρός, δεν υπάρχει καταχωρημένος στο XHMEIO LIS τότε θα δημιουργηθεί αυτόματα στο σύστημα προφίλ, με τις πληροφορίες που παρέχει το Γε.Σ.Υ.

Πολλά παραπεμπτικά, μία επίσκεψη

Το XHMEIO LIS παρέχει τη δυνατότητα να συνδιάσετε πολλαπλά παραπεμπτικά από το Γε.Σ.Υ σε μία επίσκεψη στο σύστημα σας.

Αυτό παρέχει καλύτερη διαχείριση κατά τη διεκπεραίωση των αναλύσεων καθώς υπάρχει ένα μόνο σημείο αναφοράς για όλες τις αναλύσεις, όλων των παραπεμπτικών, που δεσμεύτηκαν για ένα συγκεκριμένο ασθενή.

Έχοντας όλα τα παραπεμπτικά σε μία επίσκεψη γίνεται ακόμη πιο έυκολη η επικοινωνία με τους κλινικούς αναλυτές.