ΝΕΟ Ο πιο γρήγορος τρόπος να αναβαθμίσετε το εργαστήριο σας. Μάθετε περισσότερα!

Πως λειτουργεί

Όσα αιμοληπτικά κέντρα ή δευτερεύων τοποθεσίες κι αν έχετε, το προσωπικό σας έχει πάντα ασφαλής πρόσβαση στο XHMEIO LIS. Έτσι, μέχρι να έρθουν τα δείγματα στο κεντρικό εργαστήριο, οι πληροφορίες είναι ήδη διαθέσιμες στο σύστημα.

Σε κάθε δευτερεύουσα τοποθεσία δημιουργείται ασφαλείς σύνδεση VPN με το κεντρικό εργαστήριο και εγκαταστείται ένας barcode εκτυπωτής

Το προσωπικό στη δευτερεύων τοποθεσία μπόρει άμεσα, και χωρίς την εγκατάσταση κάποιου λογισμικού, να έχει πρόσβαση στο XHMEIO LIS με τους υφιστάμενους υπολογιστές

Η επίσκεψη του ασθενή δημιουργείται από τη δευτερεύων τοποθεσία, τα δείγματα ετοιμάζονται με την κατάλληλη ετικέτα barcode και αποστέλνονται στο κεντρικό εργαστήριο

Το προσωπικό στο κεντρικό εργαστήριο παραλαμβάνει τα δείγματα και αμέσα μπόρει να προχωρήσει στην διεκεπερέωση των αναλύσεων απευθείας στον αναλυτή

Όταν τα αποτελέσματα των αναλύσεων είναι έτοιμα, το προσωπικό (στη δευτερεύων τοποθεσία) έχει άμεση πρόσβαση και μπορεί να προχωρήσει στην αποστολή τους στο Γε.Σ.Υ.

Ασφαλής πρόσβαση

Μιά ψηφιακή προέκταση του εργαστηρίου σας

Τα αιμοληπτικά κέντρα, ή δευτερεύων τοποθεσίες, αποτελούν ουσιαστικά μια προέκταση του κλινικού σας εργαστηρίου. Το προσωπικό σε αυτές τις τοποθεσίες έχει ασφαλής πρόσβαση στο σύστημα και μπόρει να χρησιμοποιήσει όλες τις λειτουργείες του XHMEIO LIS.

Η ασφαλής πρόσβαση στο XHMEIO LIS παρέχεται με τη διασύνδεση των δικτύων των διαφορετικών τοποθεσιών μέσω VPN-to-VPN και ΔΕΝ χρειάζεται να γίνει επιπρόσθετη εγκατάσταση του XHMEIO LIS ή κάποιου άλλου λογισμικόυ (π.χ. Anydesk, TeamViewer, κτλ) ώστε να έχετε πρόσβαση στο σύστημα.

Εκτυπωτές και περιφεριακά

Σε κάθε δευτερεύουσα τοποθεσία εκτός του κεντρικού σας εργαστηρίου, υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης περιφεριακών όπως εκτυπωτές και εκτυπωτές barcode.

Τα περιφεριακά αυτά συνδέονται με το XHMEIO LIS (ασχέτως τοποθεσίας) και είναι διαθέσιμα απευθείας στο σύστημα. Αυτό σας επιτρέπει να εκτυπώνετε reports και ετικέτες barcode.

Άμεσα διαθέσιμο

Νέα αιμοληπτικά κέντρα ή δευτερεύων τοποθεσίες μπόρουν να συνδεθούν στο κεντρικό σας κλινικό εργαστήριο και στο XHMEIO LIS ανα πάσα στιγμή με μόνη προυπόθεση να υπάρχει σύνδεση στο διαδύκτιο σε κάθε τοποθεσία.

Οι δευτευρεύων τοποθεσίες εμφανίζονται στο XHMEIO LIS και μπορείτε να διαχωρίσετε τις επισκέψεις, τιμολόγια, πληρωμές, κτλ αναλόγως της τοποθεσίας επίσκεψης του ασθενή.