ΝΕΟ Ο πιο γρήγορος τρόπος να αναβαθμίσετε το εργαστήριο σας. Μάθετε περισσότερα!

Πότε κρατάμε τα προσωπικά σας στοιχεία;

Η ιστοσελίδα www.xhmeio.net συλλέγει προσωπικά δεδομένα μόνο όταν υποβάλλετε τις φόρμες επικοινωνίας.

Τι προσωπικά στοιχεία συλλέγουμε;

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να είναι:

Για πόσο καιρό κρατάμε τα πιο πάνω στοιχεία;

Μερικά ή όλα απο τα πιο πάνω στοιχεία θα διατηρούνται στο σύστημα της Octavodia Ltd, για ακαθόριστο χρονικό διάστημα, εκτός εάν ζητήσετε τη διαγραφή τους.

Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία;

Τα προσωπικά σας στοιχεία είναι διαθέσιμα μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Octavodia Ltd. Σε καμία περίπτωση δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία με τρίτα μέρη.

Πως μπορείτε να αλλάξετε τα προσωπικά στοιχεία που έχουμε συλλέξει;

Διατηρείτε τα παρακάτω νόμιμα δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία από την Octavodia Ltd

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Cookies

Η ιστοσελίδα www.xhmeio.net δε χρησιμοποιεί cookies.

Analytics

Η ιστοσελίδα www.xhmeio.net συλλέγει δημογραφικές πληροφορίες από τους επισκέπτες μέσω της υπηρεσίας www.plausible.io. Οι πληροφορίες αυτές, σε αντίθεση με υπηρεσίες όπως το Google Analytics, δεν μεταφέρονται σε τρίτα μέρη και διατηρούνται μόνο στα συστήματα της Octavodia Ltd.